Rapoarte de cercetare:

Rezultate și publicații obținute

Primul studiu și-a propus să evalueze rolul rușinii stare (cu diferitele fațete) și reglarea acesteia în relație cu comportamentele alimentare problematice prin colectarea de date în timp real în mediul natural al participantului.

Rezultate au indicat că predispoziția spre rușine a prezis comportamentele de purgare de la timpul următor. Rușinea legată de corp a prezis episoadele de mâncat compulsiv și comportamentele de verificare ale corpului, în timp ce rușinea legată de obiceiurile alimentare a prezis episoadele de mâncat compulsiv, comportamentele de verificare ale corpului și luarea de laxative/diuretice. La nivel de inter-subiecți datele au indicat că rușinea (toate tipurile) se asociază cu un nivel mai crescut de comportamente alimentare problematice.

În cel de-al doilea studiu am evaluat efectul unei intervenții de auto-compasiune livrate în timp real asupra rușinii și comportamentelor alimentare negative.

Rezultatele au indicat că în cadrul grupului de intervenție, relația de predicție dintre nivelul de rușine resimțit și intensitatea episoadelor de mâncat compulsiv la următorul moment de timp a avut o magnitudine mai scăzută comparativ cu aceeași relație în cadrul grupului de control. Aceste rezultate sugerează că focalizarea pe reglarea mai eficientă a rușinii are un impact semnificativ asupra angajării în comportamente alimentare problematice.

Articole ISI

Nechita, D. M. & David, D. (2022). The longitudinal links between shame, eating disorders and social anxiety symptoms: a cross-lagged panel analysis. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03513-0

Nechita, D. M., Bud, S., & David, D. (2021). Shame and eating disorders symptoms: A meta‐analysis. International Journal of Eating Disorders, 54(11), 1899-1945. https://doi.org/10.1002/eat.23583

Miu, A. C., Szentágotai-Tătar, A., Balazsi, R., Nechita, D., Bunea, I., & Pollak, S. D. (2022). Emotion regulation as mediator between childhood adversity and psychopathology: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 93, 102141. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102141

Capitole în curs de publicare

Anănuță, A. & Meșterelu, I. & Nechita, D.M. (in press). Self-Compassion in Relation with Body Image and Eating Concerns: A Theoretical and Empirical Synthesis. Advances in Psychology, vol. 149. Nova Science Publishers.

Articole științifice în curs de publicare

Nechita, D.M. & David, D. (în evaluare). Shame facets as predictors of problematic eating behaviors: an ecological momentary assessment study.

Nechita, D.M. & David, D. (în evaluare). A smartphone-delivered ecological momentary intervention for shame and the relationship with disturbed eating behaviors .

Participări la conferințe

  • Nechita, D. M. & David, D. (2022). Body shame and disturbed eating behaviors: an ecological momentary assessment approach, 30th European Congress of Psychiatry, 4-7 iunie, participare online
  • Nechita, D. M. & David, D. (2021). An evaluation of the relationship between shame, emotion regulation and disturbed eating behaviors in the natural environment using ecological momentary assessment, EABCT 2021 Annual Congress, 8-11 septembrie, participare online
  • Nechita, D. M. & David, D. (2021). The effect of a brief body-compassion intervention on body shame and eating disorder symptoms, 21st WPA World Congress of Psychiatry, Virtual Congress, 18-21 octombrie
  • Nechita, D. M. & David, D. (2021). Relația dintre rușine și comportamentele alimentare problematice: un studiu ecologic cu măsurători intensive, Conferinţa APR „Psihologie şi Tehnologie: Conectaţi la Viitor”, conferință online, 11-14 noiembrie